OPTIKA

PAPRSKOVÁ OPTIKA

Oko

Je spojná optická soustava, která na sítnici vytváří obrazy převrácené, skutečné a zmenšené.

Řez okem

Základní pojmy

Akomodace je schopnost oční čočky měnit svou optickou mohutnost. (Ciliární svaly napínající čočku mění její poloměry křivosti a tím se mění její optická mohutnost.)

Hranice akomodace zdravého oka:

Konvenční zraková vzdálenost je vzdálenost předmětu, při které se nejméně oko unavuje (pro zdravé oko: d = 25 cm)

Lidské oko vidí ostře ty předměty, které se nacházejí mezi blízkým a dalekým bodem.

Vady oka

Krátkozrakost (obraz předmětu se zobrazí před sítnicí)

odstranění: pomocí rozptylek

Dalekozrakost (obraz předmětu se zobrazí za sítnicí)

odstranění: pomocí spojek

Astigmatismus (obraz předmětu se zobrazí neostře ve směru vertikálním nebo horizontálním)

příznaky: zaměňování si podobných znaků (H, M, N nebo 0, 8)

příčiny: špatné zakřivení rohovky

odstranění: pomocí torických korekčních čoček

Další důležité pojmy 

sítnice, žlutá skvrna, slepá skvrna, tyčinky, čípky

Zorný úhel (τ) - tau

Další studijní materiál

Zajímavá videa