OPTIKA

VLNOVÁ OPTIKA

Holografie

Jedná se o metodu záznamu a trojrozměrné rekonstrukce obrazu.

HOLOGRAM

je záznam předmětu v citlivé vrstvě fotografického filmu

(nese informaci nejen o intenzitě, ale i o fázi světla odraženého od zaznamenávaného předmětu)

PRINCIP VZNIKU HOLOGRAMU

autor obrázku: DrBob, D1ce

PRINCIP REKONSTRUKCE HOLOGRAMU

zjednodušeně: hologramem projdou při rekonstrukci jen ty paprsky, které odpovídají paprskům předmětového svazku při vzniku hologramu (ostatní paprsky se pohltí nebo odrazí)

autor obrázku: DrBob, D1ce

HOLOGRAM POD MIKROSKOPEM

TYPY HOLOGRAMŮ

podle zapsané informace

holografické motivy z hlediska zpracování

VÝHODY HOLOGRAFICKÉ OCHRANY

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY HOLOGRAMŮ

Pro laickou kontrolu

Pro inspekční kontrolu

Pro speciální kontrolu (pouze MULTIMATRIX hologram)

NABÍZENÉ VÝROBKY PRO ZÁKAZNÍKA

PODÍVEJ SE