OPTIKA

PAPRSKOVÁ OPTIKA

Lupa

Je subjektivní optický přístroj sloužící ke zvětšení zorného úhlu malých předmětů.

Složení lupy 

spojná čočka s malou ohniskovou vzdáleností

Zorný úhel tau (τ)

Význam zvětšení zorného úhlu

POZOROVÁNÍ PŘEDMĚTU LUPOU

A

předmět umístěn v ohniskové rovině lupy 

(a = f)

lupa zobrazuje předmět v nekonečnu a oko jej pozoruje bez akomodace 

(oko je zaostřeno na nekonečno)

B

předmět je mezi ohniskem a lupou 

(a < f)

obraz je neskutečný, zvětšený a vzpřímený, oku se jeví v konečné vzdálenosti

 (pro konkrétní a je konečná vzdálenost rovna d)

Zavádíme další důležitý pojem 

ÚHLOVÉ ZVĚTŠENÍ (gama)

d ... konvenční zraková vzdálenost

f ... ohnisková vzdálenost lupy

a ... předmětová vzdálenost