MECHANIKA

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Zákon zachování mechanické energie

ZZME