Dvojice sil

  • Dvě rovnoběžné síly stejně velké a nesouhlasně orientované ležící na různých vektorových přímkách.

  • Výslednice dvojice sil je nulová.

V praxi:

  • otáčení volantem, ždímání hadru

Víme:

  • Působením dvojice sil se tuhé těleso otáčí.


Určení otáčivého účinku dvojice sil na tuhé těleso = určíme vektorový součet momentů dvojice sil

možné případy v praxi:

A

osa otáčení mezi působišti obou sil


M = M1 + M2

M= F ∙ (d - x) + F ∙ x

M= Fd - Fx + Fx

|M| = Fd

Zdroj: http://fyzika.jreichl.com

B

osa otáčená mimo působiště obou sil


M = M1 + M2

M = - M1 + M2

M= - F ∙ (d+x) + F ∙ x

M= - Fd - Fx + Fx

M = - Fd

|M| = FdZdroj: http://fyzika.jreichl.com

C

osa otáčení v působišti jedné síly

(např. otáčení volantem pouze jednou rukou)


M = M1 + M2

M= - Fd + F ∙ 0

M = - Fd

|M| = Fd


Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika

Závěr:


Velikost momentu dvojice sil se rovná součinu velikosti jedné síly a ramene dvojice sil.


M = Fd


F ... velikost jedné síly

d ... rameno dvojice sil