MECHANIKA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Dvojice sil

Jsou dvě rovnoběžné síly stejně velké, nesouhlasně orientované ležící na různých vektorových přímkách.

Výslednice dvojice sil je nulová!!!

V praxi:

otáčení volantem, ždímání hadru

Víme: 

Přesto se působením dvojice sil tuhé těleso otáčí!!!

Určení otáčivého účinku dvojice sil na tuhé těleso 

(určíme vektorový součet momentů dvojice sil)

Podle polohy osy otáčení vzhledem k působišti obou sil mohou nastat tyto případy:

A

osa otáčení mezi působišti obou sil

M = M1 + M2

M= F ∙ (d - x) + F ∙ x

M= Fd - Fx + Fx

|M| = Fd

B

osa otáčení mimo působišti obou sil

M = M1 + M2

M = - M1 + M2

M= - F ∙ (d+x) + F ∙ x

M= - Fd - Fx + Fx

M = - Fd

|M| = Fd

C

osa otáčení v působišti jedné síly

M = M1 + M2

M= - Fd + F ∙ 0

M = - Fd

|M| = Fd

ZÁVĚR (SHRNUTÍ)

Velikost momentu dvojice sil se rovná součinu velikosti jedné síly a ramene dvojice sil.

M = F . d 

F ... velikost jedné síly 

d ... rameno dvojice sil