OPTIKA

PAPRSKOVÁ OPTIKA

Optický mikroskop

Je centrovaná spojná optická soustava zvětšující zorný úhel malých předmětů.

Složení mikroskopu 

f1 << f2

Úhlové zvětšení γ (gama)

γ = τ´/ τ

Schéma

Princip zobrazování

d ... konvenční zraková vzdálenost

f1 ... ohnisková vzdálenost objektivu

f2 ... ohnisková vzdálenost okuláru

Δ ... optický interval mikroskopu (vzdálenost obrazového ohniska objektivu a předmětového ohniska okuláru)

Z obr. plyne:

Potom pro úhlové zvětšení mikroskopu platí:

POZNÁMKA:

U běžných mikroskopů se dosahuje zvětšení až 1000 krát. Speciálním mikroskopem lze dosáhnout až zvětšení 2000 krát, což je také největší možné zvětšení optickým mikroskopem, tzn. v oboru světelného vlnění. Další zvětšení již není možné, poněvadž se projevuje vlnová povaha světla, která omezuje rozlišovací schopnost mikroskopu.

PODÍVEJ SE