OPTIKA

PAPRSKOVÁ OPTIKA

Dalekohledy

Jsou optické přístroje zvětšující zorný úhel při pozorování vzdálených předmětů.

Složení dalekohledů

OBJEKTIV (f1) a OKULÁR (f2)

f1 >> f2

Rozdělení dalekohledů

KEPLERŮV (hvězdářský)

objektiv i okulár tvoří spojky

obrazové ohnisko objektivu a předmětové ohnisko okuláru splývají

vzdálenost optických středů je f1 + f2

z obrázku plyne:

Zajímavost

Obraz v oku je výškově i stranově převrácený. V astronomii to nevadí a pro pozemská pozorování se obraz vytvořený objektivem převrací pomocí spojné čočky nebo optických hranolů (hranolový dalekohled - TRIEDR).

Podívej se (Encyklopedie fyziky)

GALILEIHO (pozemský)

objektiv tvoří spojka, okulár tvoří rozptylka

obrazové ohnisko objektivu splývá s předmětovým ohniskem okuláru

vzdálenost optických středů je f1 - |f2|

obraz je vzpřímený, neskutečný, úhlově zvětšený

v praxi: divadelní kukátko

Podívej se (Encyklopedie fyziky)

NEWTONŮV (zrcadlový)

objektiv tvoří duté parabolické zrcadlo, okulár tvoří spojka

výhody: menší vady zobrazení

Podívej se (Encyklopedie fyziky)

POZNÁMKY:

PODÍVEJ SE: