OPTIKA‎ > ‎

Holografie

HOLOGRAFIE
= metoda záznamu a trojrozměrné rekonstrukce obrazu

HOLOGRAM = záznam předmětu v citlivé vrstvě fotografického filmu
- nese informaci nejen o intenzitě, ale i o fázi světla odraženého od zaznamenávaného předmětu

Princip vzniku hologramu:
 • dostatečně široký laserový paprsek se pomocí polopropustného zrcadla rozdělí na dva svazky
 • první svazek se nechá na předmět dopadat přímo a jeho odrazem od předmětu vzniká předmětový svazek, který v sobě nese informaci i o fázi odražené vlny
 • druhý (referenční) svazek dopadá odrazem od zrcadla na stejné místo jako svazek předmětový
 • na fotografické desce vznikne po vyvolání interferenční obrazec (hologram), který se skládá z nepravidelně rozmístěných interferenčních maxim a minim
autor obrázku: DrBobD1ce

Princip rekonstrukce hologramu:
 • hologram se osvětlí laserovým světlem pod úhlem, který je stejný jako při vytváření hologramu (úhel, pod kterým dopadal na fotografickou desku referenční paprsek)
 • ohybem tohoto paprsku na struktuře hologramu se vytvoří světelné pole (rekonstruovaný svazek), které odpovídá prostorovému obrazu původního předmětu
zjednodušeně: hologramem projdou při rekonstrukci jen ty paprsky, které odpovídají paprskům předmětového svazku při vzniku hologramu (ostatní paprsky se pohltí nebo odrazí)
autor obrázku: DrBob,  D1ce

HOLOGRAM POD MIKROSKOPEM
 • systém čar, které jsou velmi jemnými vrypy v povrchu
 • na jeden délkový milimetr je zapsáno až 1400 čar, jejich rozestup je srovnatelný s vlnovou délkou světla
 • struktura těchto čar je velmi hustá a stává se opticky aktivní (obrazec se při různém úhlu pohledu mění)
 • srovnání s offsetovým tiskem (max 10 čar na 1 mm) - tiskárny a kopírky nemohou zapsat nebo kopírovat hologram!!!

Typy hologramů
podle zapsané informace
 • 2D hologram - dvourozměrný obrázek, který při změně úhlu pohledu mění svoji barevnost 
 • kinegram - do hologramu je zapsána sekvence na sebe navazujících obrazů, které při různém úhlu pohledu vykazují pohybový vjem
 • stereogram
 • Dot matrix hologram - celá plocha 2D hologramu je rozložena na malé plošky 0,03 x 0,03 mm a sestavení grafického obrazu z těchto složek
 • 3D hologram - trojrozměrný hologram, který se nám jeví jako plně prostorový, méně zářivý, musí být bodově nasvícen
 • 2D/3D hologram
 • MULTIMATRIX - světově unikátní technologie výroby hologramů vyvinuta českou firmou Czech Holography
  • hologram zaznamenaný pomocí elektronové litografie s rozlišením 254 000 dpi
  • na plochu 25 x 25 mm je možno zaznamenat až 180 000 000 symbolů
  • tyto hologramy, díky své struktuře, obsahují až 14 bezpečnostních prvků a jsou absolutně nepadělatelné 
holografické motivy z hlediska zpracování
 • S řídící značkou
 • S nekonečným vzorem

Výhody holografické ochrany:
 • NEPADĚLATELNOST - běžnými metodami nelze hologram napodobit ani zkopírovat
 • NEPŘENOSITELNOST - ve formě destrukčních samolepek nebo horké dražby nelze hologram sejmout a znovu použít
 • JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE - okamžitá rozpoznatelnost pro laika, možnost speciální kontroly pro profesionála

Bezpečnostní prvky hologramů:

- Pro laickou kontrolu
 • 2D/3D HOLOGRAM - plošné grafické motivy jsou umístěny v rovině hologramu nebo v prostoru mimo ni
 • 3D HOLOGRAM - záznam plně trojrozměrného objektu, na který je možno nahlížet z různých stran
 • SMĚROVÝ KINETICKÝ EFEKT - grafický motiv se proměňuje při horizontálním naklápění hologramu
 • BAREVNÝ KINETICKÝ EFEKT - grafický motiv se proměňuje současně se změnou barev při vertikálním naklápění hologramu
 • VŠESMĚROVÁ VIDITELNOST - proměnné grafické motivy jsou navrženy tak, že je zaručena jejich viditelnost z libovolného úhlu pohledu
 • KLOPNÉ (tzv. "flip-flop") EFEKTY - umístění dvou nebo více grafických motivů na stejné ploše hologramu, každý je viditelný z jiného úhlu pohledu
 • HOLOGRAFICKÝ MIKROTEXT - mikrotext s vysokým grafickým rozlišením čitelný lupou, který se oproti klasickým tiskařským mikrotextům vyznačuje vlastní zářivostí
 • DEMETALIZACE - laserové nebo chemické odstranění stříbrné vrstvy hologramu do grafické podoby nebo série čísel, nelze sejmout nebo jinak odstranit
 • ČÍSLOVÁNÍ - alfanumerická personifikace (např. demetalizací)

- Pro inspekční kontrolu
 • MIKROTEXT NEVIDITELNÝ POUHÝM OKEM - mikrotext s rozlišením do 25 000 dpi, viditelný při zvětšení lupou nebo silným mikroskopem
 • KRYPTOGRAM - skrytý obraz viditelný pouze v laserovém světle
 • SPECIÁLNÍ OPTICKÝ PRVEK - provádí speciální optickou funkci (např. fokusaci, transformaci obrazu, apod.)

- Pro speciální kontrolu - pouze MULTIMATRIX hologram
 • NANO-TEXT - text viditelný pouze v mikroskopu při více jak padesátinásobném zvětšení s hustotou znaků až 25 miliónů na centimetr čtvereční
 • NANO-GRAFIKA - grafický motiv s rozlišením až 127 000 dpi viditelný při velkých zvětšeních mikroskopem
 • NANO-KÓDOVANÁ STRUKTURA - speciální kódování vlastní holografické struktury, které je určeno ke stoprocentní identifikaci pravosti hologramu výrobcem

Nabízené výrobky pro zákazníka
 • výroba tiskovin s hologramem
  • etikety (pečetě) na elektroniku, kosmetiku, léky, drogistické zboží, alkohol, cigarety, oblečení, sklo, ...
  • jízdenky
  • vstupenky
  • záruční listy, certifikáty, prohlášení - označující originalitu původu zboží
  • soutěžní kupóny - nepadělatelné losy, peněžní vouchery, ...
  • vstupní průkazy
  • etikety s PDF (čárovým) kódem
  • ochrana audio a video nosičů - CD, DVD, ...
  • ceniny - pasy, víza, občanské průkazy
  • cenné papíry - bankovky, akcie, dluhopisy, šeky, kreditní karty, peněžní poukázky, ...
 • výroba smršťovacích kloboučků s trhací holografickou páskou
  • na uzávěry lahví, sklenic, ...
 • ražba hologramů do kovu
  • ochrana výrobků z textilu, kůže
  • označení náhradních dílů v automobilovém a strojírenském průmyslu
  • pamětní mince, medaile, šperky
 • bezpečnostní holografické pečetě
 • hologram ve skle
  • těžítka, zajímavé dárkové a reklamní předměty

Holografie na internetu:

3D HOLOGRAM (TechHracky.sk)