MECHANIKA‎ > ‎

Rovnice spojitosti

nejprve zavedeme:

Objemový tok (QV)

fyzikální veličina udávající objem V kapaliny, která proteče průřezem S za  jednotku času


Hmotnostní tok (Qm)

fyzikální veličina udávající hmotnost m kapaliny, která proteče průřezem S za jednotku času