MECHANIKA‎ > ‎

Dvojice sil

 • Dvě rovnoběžné síly stejně velké a nesouhlasně orientované ležící na různých vektorových přímkách.
 • Výslednice dvojice sil je nulová.
V praxi:
 • otáčení volantem, ždímání hadru

Víme: 

 • Působením dvojice sil se tuhé těleso otáčí.

Určení otáčivého účinku dvojice sil na tuhé těleso = určíme vektorový součet momentů dvojice sil

možné případy v praxi:

A
osa otáčení mezi působišti obou sil

  • M = M1 + M2
  • M= F (d - x) + F x
  • M= Fd - Fx + Fx
  • M = Fd

B
osa otáčená mimo působiště obou sil

  • M = M1 + M2
  • M = - M1 + M2
  • M= - F (d+x) + F ∙ x
  • M= - Fd - Fx + Fx
  • M = - Fd
  • |M| = Fd
C
osa otáčení v působišti jedné síly

(např. otáčení volantem pouze jednou rukou)

  • M = M1 + M2
  • M= - Fd + F ∙ 0
  • M = - Fd
  • |M| = Fd

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika