MECHANIKA‎ > ‎

Dvojice sil

  • Dvě rovnoběžné síly stejně velké a nesouhlasně orientované ležící na různých vektorových přímkách.
  • Výslednice dvojice sil je nulová.
V praxi:
  • otáčení volantem, ždímání hadru

Víme: 

  • Působením dvojice sil se tuhé těleso otáčí.

Určení otáčivého účinku dvojice sil na tuhé těleso = určíme vektorový součet momentů dvojice sil

možné případy v praxi:

A
osa otáčení mezi působišti obou sil

M = M1 + M2
M= F (d - x) + F x
M= Fd - Fx + Fx
|M| = Fd


B
osa otáčená mimo působiště obou sil

M = M1 + M2
M = - M1 + M2
M= - F (d+x) + F ∙ x
M= - Fd - Fx + Fx
M = - Fd
|M| = Fd

C
osa otáčení v působišti jedné síly

(např. otáčení volantem pouze jednou rukou)

M = M1 + M2
M= - Fd + F ∙ 0
M = - Fd
|M| = Fd

Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Mechanika