VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

Hodnoty některých fyzikálních veličin pevných látek (vhodné pro řešení úloh ze středoškolské fyziky):


LÁTKA

HUSTOTA


TEPLOTNÍ SOUČINITEL

DÉLKOVÉ

ROZTAŽNOSTI

MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA

MODUL PRUŽNOSTI 

V

TAHU

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI

  r a c E l
   kg . m-3  K-1  J.kg-1.K-1  Pa  W.m-1.K-1

cín

2 780

27 · 10–6

227

5,4 · 1010

64

hliník

2 700

24 · 10–6

896

6,7 · 1010

204

dural

2 800

24 · 10–6

900

7,2 · 1010

145

měď

8 930

17 · 10–6

383

12,5 · 1010

395

mosaz

8 600

18 · 10–6

400

10,5 · 1010

106

nikl

8 900

13 · 10–6

446

21,0 · 1010

92

olovo

11 340

29 · 10–6

129

1,0 · 1010

35

stříbro

10 500

19 · 10–6

234

7,5 · 1010

418

zlato

19 290

14 · 10–6

129

8,0 · 1010

309

železo

7 860

12 · 10–6

452

21,5 · 1010

73

ocel

7 400 až 7 800

11 · 10–6

450

22,0 · 1010

47

beton

1 800 až 2 200

12 · 10–6

800 až 1 100

2 · 1010

1,5

sklo

2 400 až 2 600

9 · 10–6

800

5 · 1010 až 8 · 1010

0,6 až 1,0

plexisklo

1 120

70 · 10–6

1 465

0,2 · 1010

0,2

korek

200 až 350

2 100

0,041

pěnový polystyren

15 až 20

0,3 · 1010

0,044Poznámka: Hodnoty platí při běžné teplotě kolem 20°C.