VĚDECKÁ KAVÁRNA

Na podzim roku 2016 začalo několik nadšenců do přírodních věd v Benešově u Prahy organizovat neformální, diskuzní setkávání nad zajímavými fyzikálními, biologickými, chemickými a filozofickými tématy.

Iniciátory celé akce byli studenti Richard Fleischhans, Dominik Starý, Jonáš Vlasák, David Řejha, František Helebrand a Karel Volf sdruženi v té době kolem Mgr. Petra Brabce, kteří se scházeli pravidelně na půdě Gymnázia Benešov nad rámec základní výuky a diskutovali společně o vybraných tématech, která se týkaly zejména fyziky.

Prostory pro konání akcí jsme našli v kavárně Cafe Bar Terasa ve Villaniho ulici v Benešově jejíž provozovatelem je pan Miroslav Pokorný. Autorem povedených plakátů, které využíváme jako pozvánky na jednotlivé akce, je Matěj Kolář, bývalý student benešovského gymnázia. Jednotlivá témata a materiály, které byly na setkáváních probírány najdete v přiložených souborech.

Všichni jste na další setkání srdečně zváni.


V Benešově, listopad 2016
Mgr. Petr Brabec

Najdete nás i na Facebooku

Návrh a realizace pozvánky:
Matěj Kolář, bývalý student benešovského gymnázia