Vypařování, kapalnění - zápis do sešitu

VYPAŘOVÁNÍ
= děj, při kterém látka přechází ze skupenství kapalného do skupenství plynného

základní vlastnosti:
  1. probíhá neustále
  2. probíhá pouze na volném povrchu kapaliny

Abychom kapalinu hmotnosti m přeměnili na plynnou látku, musí kapalina přijmout skupenské teplo vypařování (LV) 

lV = LV / m

lV ........ měrné skupenské teplo vypařování (s rostoucí teplotou klesá)

VAR = zvláštní druh vypařování

základní vlastnosti:
  1. vypařování probíhá z celého objemu
  2. látka musí dosáhnout určité teploty - TEPLOTY VARU (s rostoucím vnějším tlakem teplota varu vzrůstá - např. vaření vody na horách)

pokus: var za sníženého tlaku (vývěva, kádinka s teplou vodou, teploměr)

měrné skupenské teplo varu = měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varuKAPALNĚNÍ (KONDENZACE) = fyzikální děj, při kterém látka přechází ze skupenství plynného do skupenství kapalného

  • jedná se o opačný děj k vypařování

Abychom plyn hmotnosti m přeměnili na kapalinu, musí plyn odevzdat okolí teplo, které nazýváme skupenské teplo kondenzační

Měrné skupenské teplo kondenzační je rovno měrnému skupenskému teplu vypařování téže látky při téže teplotě.