Vodní pára v atmosféře

Vodní pára - vzniká vypařováním vodních ploch na povrchu Země

Vodní pára je v ovzduší párou přehřátou.

Hmotnost vodní páry v daném místě na Zemi závisí 
  • na roční době
  • na samotném místě
Veličiny popisující aktuální stav vodní páry v daném místě na Zemi:

A
ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU (Φ)
(při dané teplotě)
(udává hmotnost vodní páry v metru krychlovém vzduchu)

Φ = m / V 

m ... hmotnost vodní páry
V ... objem vzduchu obsahující vodní páru
jednotka: kg / m3

určuje vlastně hustotu vodní páry ve vzduchu v daný okamžik

Jestliže se za určitých podmínek (další vypaření vody) stane vodní pára párou sytou, potom Φ dosahuje maximální hodnoty (Φm)

B
RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU (φ)

φ = Φ / Φm
  • uvádí se v procentech
  • udává, jaká část vodní páry z maximálního možného množství pro danou teplotu je momentálně ve vzduchu obsažena
  • vyjadřuje, jak se stav vodní páry obsažené ve vzduchu liší od stavu syté vodní páry
Běžně používané hodnoty φ:
  • suchý vzduch ... φ = 0 %
  • vzduch zcela nasycený vodní párou ... φ = 100 %
  • život a pracovní schopnosti člověka ... φ = 50-70 %