Sytá a přehřátá pára

Vypařování kapaliny v u
zavřené nádobě - průběh děje
  1. počet molekul opouštějících povrch kapaliny je větší než počet molekul, které se za stejnou dobu do kapaliny vracejí → objem kapaliny se zmenšuje a roste tlak a hustota páry nad kapalinou
  2. po určité době se počty vracejících se a opouštějících molekul kapalinu vyrovnají → objem kapaliny a tlak a hustota páry se nemění (za zachování vnějších podmínek) → kapalina a pára jsou v rovnovážném stavu (dynamické rovnováze)