Sublimace a desublimace

SUBLIMACE = děj, při kterém látka přechází ze skupenství pevného přímo do skupenství plynného

Opačný děj nazýváme DESUBLIMACE

Sublimaci podléhá (za normálního tlaku) např. naftalen, jód, pevný oxid uhličitý, led (sníh)


PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE


Sublimace naftalenu (záznam na YouTube)

Sublimace jódu (záznam na YouTube)

Sublimace suchého ledu (záznam na YouTube)


PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE

k popisu jevu zavádíme

měrné skupenské teplo sublimace (ls)

Ls ... skupenské teplo sublimace
(přijaté látkou dané hmotnosti m za dané teploty)

ls ... měrné skupenské teplo sublimace
(závisí na sublimační teplotě)