Stavová rovnice pro ideální plynOdvození rovnice:


Jiné zápisy stavové rovnice ideálního plynu:

  • pomocí látkového množství (n)

  • pomocí hmotnosti (m)


důsledek rovnice

jestliže ideální plyn přejde z jednoho stavu (p1,V1,T1) do jiného stavu (p2,V2,T2)  .... stálé hmotnosti, potomShrnutí a závěr:ÚLOHY:

  1. Určete tlak kyslíku O2 o hmotnosti 4 kg, uzavřeného v nádobě o objemu 2 m3 při teplotě 27 °C. 
    (1,6 .105 Pa)

  2. Vodík má při teplotě 15 °C a tlaku 1,5 × 105 Pa objem 2 l. Jaký bude tlak vodíku, zmenší-li se objem na 1,5 l a teplota se zvýší na 30 °C?
    (2,1.105 Pa)