Rozdělení pevných látek

Pevné látky
= látky, které zachovávají svůj tvar a objem, jestliže na ně nepůsobí vnější síly (většina předmětů denní potřeby)

Rozdělení:

A) LÁTKY KRYSTALICKÉ

vykazují pravidelné uspořádání částic (atomů, molekul, iontů) z nichž jsou složeny, ty se dále dělí na:
 • MONOKRYSTALY (rozložení částic se periodicky opakuje - dalekosáhlé uspořádání částic)
 • pravidelný tvar monokrystalů - vykazují vlastnost anizotropie (fyzikální vlastnosti látky jsou závislé na směru vzhledem k stavbě krystalu - např. štípání slídy pouze v určitých rovinách)
 • ukázka:
kamenná sůl (NaCl)
přírodní monokrystal

Zdroj fotografie:
 • POLYKRYSTALY (složeny z drobných krystalků (zrn), uvnitř zrn částice uspořádány pravidelně, poloha zrn je však nahodilá)
 • velikost zrn: desítky mikrometrů až několik milimetrů
 • polykrystaly jsou izotropní (ve všech směrech mají stejné fyzikální vlastnosti) - způsobeno nahodilou orientací zrn
 • mezi polykrystaly patří kovy
 • ukázka:
krystal mědi

Zdroj fotografie: 

B) LÁTKY AMORFNÍ (BEZTVARÉ)
 • nemají pravidelnou krystalovou strukturu - krátkodosahové uspořádání částic (10-8 m)
 • jsou to látky izotropní
 • sklo, pryskyřice, vosk, asfalt, plasty, dřevěné uhlí, koks, masti, gely, polymery (guma, kaučuk, celulóza, celofán, PVC)
 • ukázka:
asfalt

Zdroj fotografie:PODÍVEJ SE:

Fyzikální základy vědy o materiálu (materiál PedF Masarykovy univerzity v Brně)

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium (projekt Ústavu geologických věd, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně od autorů Václava Vávry a Zdeňka Lososa - 2006)

Nerostné suroviny a jejich využití (projekt FRVŠ od Jakuba Jiráska a Martina Vavra - 2007)