Práce plynu při stálém a proměnném tlaku

Plyn uzavřený v nádobě působí na stěny tlakovou silou (je rozpínavý). Jestliže jedna ze stěn je pohyblivý píst, dá se píst do pohybu. Píst může potom působit na okolní tělesa a konat mechanickou práci. Potom hovoříme o tom, že plyn koná práci.

A) Velikost práce plynu při konstantním (stálém) tlaku - izobarický dějW´ = F . s = p . S . s = p . ΔV

Práce vykonaná plynem při ději izobarickém je rovna součinu tlaku a přírůstku jeho objemu.


Grafické znázornění práce = obsah obdélníka ležícího pod izobarou v pV-diagramu


B) Velikost práce při proměnném tlakuŘešíme graficky


Práce vykonaná plynem při proměnném tlaku je znázorněna v pV-diagramu obsahem plochy pod křivkou.Další informace na Encyklopedii fyziky


ÚLOHA

Výstřel ve vodě (Encyklopedie fyziky - J. Reichl) ve formátu pdf