Povrchová síla, povrchové napětí

POKUS: 

rámeček s volnou příčkou ponořen do roztoku saponátu s vodou

 

pohyb volné příčky k pevnému okraji

vysvětlení: na volnou příčku působí v povrchové vrstvě síla, která se nazývá povrchová síla


Odvození základních vztahů:
víme, že platí:

E = σ . Δ S                  E ... povrchová energie

E = σ . l . Δx . 2           (2 povrchy)
také platí: 

 Δ E = W

W = F . s

W = F . Δx . 2            (2 povrchy)