Poruchy krystalové mřížky

Každý reálný krystal má ve své struktuře poruchy.BODOVÉ PORUCHY a jejich rozdělění

VAKANCE


částice v krystalové mřížce chybí


příčina: tepelný (kmitavý) pohyb částice


INTERSTICIÁLNÍ POLOHA ČÁSTICE

částice je v místě mimo pravidelný  bod krystalové mřížky

příčina: tepelný (kmitavý) pohyb částice

PŘÍMĚS (NEČISTOTA)

cizí částice, která se vyskytuje v krystalu daného chemického složení


v praxi často záměrně, viz polovodiče a jejich vodivost