Plyn při nízkém a vysokém tlaku

víme:
odčerpávání plynu z nádoby při stálé teplotě - zmenšení hustoty molekul plynu - snížení tlaku plynu

popis pohybu částice - VOLNÁ DRÁHA MOLEKULY (l) = délka přímočarého úseku mezi dvěma po sobě jdoucími srážkami molekuly

v reálu se často mění - nemá praktický význam

proto zavádíme STŘEDNÍ VOLNOU DRÁHU MOLEKULY = aritmetický průměr všech volných drah molekul

základní vlastnost: je nepřímo úměrná tlaku

Chování částic v plynu při různém tlaku:

při malých tlacích: střední volná dráha molekuly je větší než rozměry nádoby  - molekuly uvnitř nádoby se nesrážejí, ale narážejí pouze na stěny nádoby

při vysokých tlacích: střední volná dráha molekuly se snižuje - mezi částicemi se začínají uplatňovat přitažlivé síly - další zvyšování tlaku a snižování teploty - plyn přechází v kapalinu

pV diagram reálného plynu:

šedivá oblast grafu (B) = oblast kondenzace plynu

bod E (kritický bod) - kritická teplota TK, kritický objem VK, kritický tlak pK


Zdroj: http://grephysics.net/ans/probs/pi/9277_46.gif

VÝVĚVY = zařízení sloužící ke snižování tlaku plynu


rozdělení vývěv:

PÍSTOVÉ

ROTAČNÍ
Zdroj: http://amper.ped.muni.cz/~navratil/html/FMkomplet2_soubory/image110.jpg

Ukázka ruční pístové vývěvy
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Draaischuifpompprincipe.jpg

Ukázka rotační olejové vývěvy

Jednoduché pokusy


Vztlaková síla vzduchu