Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem

ODVOZENÍ ZÁKONA:
 • ocelová tyč natahovaná silou F
  • l1 ... původní délka tyče
  • Δl ... prodloužení
  • l1 + 
   Δl ... konečná délka tyče (l)
  • F ... působící síla
  • S ... obsah příčného průřezu tyče
       

                                                                                                                            Zdroj: Prometheus - Fyzika pro gymnázia: Molekulová fyzika a termika


HOOKŮV ZÁKON
Normálové napětí je přímo úměrné relativnímu prodloužení.


JEDNOUCHÉ ÚLOHY:

 1. Drát délky 2 m o obsahu průřezu 4 × 10–6 m2 je napínán silou o velikosti 800 N, přičemž se prodlouží o 2 × 10–3 m. Deformace je pružná. Určete a) normálové napětí drátu, b) relativní prodloužení drátu, c) modul pružnosti v tahu materiálu, z něhož je drát zhotoven.

(2.108 Pa, 0,1%, 2.1011 Pa)


 1. Určete relativní prodloužení drátu z materiálu o modulu pružnosti 2 × 1011 Pa při normálovém napětí 5 × 109 Pa. Výsledek vyjádřete i v procentech.

(2,5%)


 1. Měděný drát o délce 2 m a obsahu průřezu 3 mm2 byl zatížen silou o velikosti 90 N a prodloužil se o 0,5 mm. Určete modul pružnosti v tahu mědi.

(1,2.1011 Pa)