Krystalová mřížka

= model uspořádání částic v krystalu

rozlišujeme:


GEOMETRICKÁ MŘÍŽKA = trojrozměrná soustava rovnoběžek
  • vznik: opakovaných posouváním rovnoběžnostěnu ABCDEFGHIDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA
- umístíme-li do průsečíků rovnoběžek částice pevné látky

Základní rovnoběžnostěn obsazený částicemi = ZÁKLADNÍ (ELEMENTÁRNÍ) BUŇKA

Podle tvaru elementárních buněk rozdělujeme krystaly do krystalových soustav.

Jejich rozdělení:
  1. TROJKLONNÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  2. JEDNOKLONNÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  3. KOSOČTVEREČNÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  4. ČTVEREČNÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  5. KLENCOVÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  6. ŠESTEREČNÁ - další info na webu natur.cuni.cz
  7. KRYCHLOVÁ - další info na webu natur.cuni.cz


MODELY KRYCHLOVÉ (KUBICKÉ) SOUSTAVY

A

PRIMITIVNÍ (PROSTÁ)

8 částic
částice pouze v rozích krychle

v přírodě vyjímečně

B

PLOŠNÉ CENTROVANÁ

14 částic
částice v rozích krychle a středech stěn

kovy - hliník, nikl, měď, stříbro

C

PROSTOROVÉ CENTROVANÁ

9 částic
částice v rozích a středu krychle

kovy - lithium, sodík, draslík