Jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny

Z praxe víme
voda ve skleněné nádobě rtuť ve skleněné nádobě
ε = STYKOVÝ ÚHEL (úhel, který svírá povrch kapaliny s povrchem stěny nádoby)
u reálných kapalin .... (0 < ε < π/2) U (π/2 < ε < π)
KAPALINA SMÁČÍ STĚNY NÁDOBY KAPALINA NESMÁČÍ STĚNY NÁDOBY