Druhý termodynamický zákonV praxi
stroj může přeměnit na mechanickou práci jen část přijatého tepla, protože ho část při své práci odevzdává chladící lázni (viz. Carnotův cyklus a jeho účinnost)

Schematicky:

Tato skutečnost se nazývá 2. TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Znění 1: Není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by jen přijímal teplo od určitého tělesa (ohřívače) a vykonával stejně velkou práci.

Znění 2: Nelze sestrojit perpetum mobile II. druhu.

Znění 3: Teplo samovolně přechází z tělesa teplejšího na těleso studenější a nikdy naopak.Další informace na Encyklopedii fyzikyENTROPIE = další pojem, který souvisí s 2. termodynamickým zákonem

Základní, zjednodušenou, úvodní informaci naleznete na stránkách TZB-INFO.CZ v článku "Co je to entropie?" a v článku "Entropie a stále složitější svět"

Shrnutí, které vyplývá z článků:
  • Entropie je definována jako míra neuspořádanosti systému. 
  • Entropie je stavovou veličinou (značka S), změna entropie závisí pouze na počátečním a konečném stavu.
  • Platí obecný zákon: Hodnota entropie se v závislosti na čase neustále zvyšuje.
  • Jinými slovy: Jestliže někde kolem nás vzniká pořádek, tak je to na úkor toho, že někde jinde vzniká ještě větší nepořádek.
Poznámka:
Tyto informace o Entropii slouží pouze k úvodnímu seznámení a pochopení na úrovni střední školy a nekladou si za cíl matematický a vysokoškolský výklad tohoto pojmu.