Deformace pevného tělesa

DEFORMACE TĚLESA
= změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami


Rozdělení deformací:

A) podle doby trvání

 NÁZEV  POPIS  PŘÍKLAD
 
PRUŽNÁ (ELASTICKÁ)

 
DOČASNÁ
deformace trvá pouze po dobu působení vnějších sil, po skončení působení vnějších sil se těleso vrací do původního stavu
dočasné prodloužení pružiny
 
TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

 
STÁLÁ
 
deformace trvá i po skončení působení vnějších sil


ohnutí ocelového drátuB) podle změny v krystalové mřížce

 NÁZEV  NÁKRES  TOUTO DEFORMACÍ JSOU NAMÁHÁNY
 
 DEFORMACE TAHEM
vzniká působením dvou opačných sil směřujících ven z tělesa, důsledek = zmenšeprůřezu a zvětšení délky
 
 

 závěsná lana jeřábu

 
 DEFORMACE TLAKEM
vzniká působením dvou opačných sil směřujících dovnitř tělesa, důsledek = zvětšení průřezu a zmenšení délky
 
 

 pilíře, nosníky

 
 DEFORMACE OHYBEM
horní vrstva je namáhána v tlaku a spodní v tahu, přičemž střední vrstva zachovává svou délku
 
 

 nosníky
 
 DEFORMACE SMYKEM
působení dvou opačných sil v rovinách podstav

 
 

 nýty, šrouby DEFORMACE KROUCENÍM
na koncích tyče působí dvě dvojice sil se stejným momentem ale opačného směru


 
 

 hřídele, šrouby, vrtáky


V praxi působí často několik deformací na tuhé těleso současně!