STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK

1. Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek

2. Kruhový děj s ideálním plynem

3. Struktura a vlastnosti pevných látek

4. Struktura a vlastnosti kapalin

5. Změny skupenství látek


Pro zájemce: