Vznik STR

2. pol. 19. stol. - J. C. Maxwell (Angličan)
 • vypracována teorie elektromagnetického pole (Maxwellovy rovnice)
důsledek: světlo je elektromagnetické vlnění

pozor ale: 
 • v té době byly veškeré vlnové děje spojovány s vlněním určitého prostředí
  • vlny na vodě - vlnění vodní hladiny
  • zvukové vlny - vlnění vzduchu

úsudek: světlo musí být také vlnění určitého prostředí, toto vlnění bylo nazváno ÉTER

zvláštní vlastnosti ÉTERU:
 • výskyt v celém vesmíru (světlo i z dalekých hvězd)
 • lehce prostupný (nebrzdí pohyb Země kolem Slunce)
 • světlo se v něm šíří rychlostí c (elmag vlnění)
 • IS spojená s éterem by se lišila od ostatních IS (byla by v klidu vůči ostatním IS)
 • neplatil by Galileův princip relativity

snaha o DŮKAZ ÉTERU:
 • změření změny rychlosti světla vzhledem k Zemi (MICHELSONŮV POKUS)
předpokládaný výsledek:
 • jestliže Země kolem Slunce v = 30 km/s potom Země vůči éteru (světlu) také v = 30 km/s

princip měření:
A

v ... rychlost Země vůči éteru (Slunci)
c ... rychlost světelného signálu
teoretický předpoklad

u = c - v

u ... rychlost světla vůči Zemi
B

v ... rychlost Země vůči éteru (Slunci)
c ... rychlost světelného signálu
teoretický předpoklad

u = c + v

u ... rychlost světla vůči Zemi