Souvislost hmotnosti a energie

Platí obecně známý vztah: 
 
EINSTEINŮV VZTAH MEZI HMOTNOSTÍ A ENERGIÍ


Přesnější zápis:
při každé změně energie soustavy se mění také její hmotnost


Po dosazení za relativistickou hmotnost:


Výsledný vztah mezi energií a hmotností:


platí: ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE
Celková energie izolované soustavy zůstává při všech dějích probíhajících uvnitř soustavy konstantní.

Pro zájemce:


ÚLOHY

1) Určete přírůstek hmotnosti 1 kg vody při ohřátí z 0°C na 100°C.
(5.10-12 kg)