Shrnutí

Shrnutí, aneb stručný přehled vztahů používaných v STR


PŘEVODNÍ TRANSFORMACE


DŮSLEDKY STR


RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA


GALILEIHO TRANSFORMACE DILATACE ČASU RELATIVISTICKÁ HMOTNOST


LORENTZOVA TRANSFORMACE KONTRAKCE DÉLKY RELATIVISTICKÁ HYBNOST


RELATIVISTICKÉ
SKLÁDÁNÍ RYCHLOSTÍ
RELATIVISTICKÁ KINETICKÁ ENERGIE


VZTAH MEZI HMOTNOSTÍ A ENERGIÍ