Relativistická hybnost

Víme:

v klasické mechanice:


ve Speciální teorii relativity: (m0 = m)

platí:

ZÁKON ZACHOVÁNÍ RELATIVISTICKÉ HYBNOSTI
(Byl ověřen na experimentech se srážkami elementárních částic, které se pohybují rychlostmi srovnatelnými s rychlostí světla)