Několik úloh ze Speciální teorie relativity

1) Při laboratorních měřeních bylo zjištěno, že doba života elementární částice pohybující se rychlostí 0,95c je 2,5 · 10–8 s. Jaká je doba života této částice v její klidové soustavě?
(7,8 . 10-9 s)

2) Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí?
(2,6 . 108 m/s)

3) Vypočtěte klidovou energii elektronu. Vyjádřete ji také v elektronvoltech.
(0,51 MeV)

4) Částice o klidové hmotnosti m0 se pohybuje rychlostí v = 0,6c. Vypočtěte hmotnost, hybnost, celkovou energii a kinetickou energii částice.
(1,25 m0, 0,75m0c, 1,25m0c2)

5) Vypočtěte rychlost částice, jejíž kinetická energie je 5 000krát menší než klidová energie.
(0,02c)