Kontrakce délky

KONTRAKCE DÉLKY = zkrácení délky

Vzdálenost dvou bodů (např. délka tyče) závisí na vztažné soustavě, v níž tuto vzdálenost měříme.
Čím rychleji se tyč pohybuje vzhledem k určité vztažné soustavě, tím naměříme menší délku tyče v této soustavě než v soustavě, vzhledem k níž je tyč v klidu.
Pro relativistickou délku platí:


ze vztahu plyne

l < l´




c  ... rychlost světla ve vakuu

l  ... délka v klidové soustavě S

l´ ... délka v pohybující se soustavě S´ vůči S pohybem rovnoměrným přímočarým rychlostí v