Kinetická energie v STR

V klasické fyzice víme, že platí (pro rychlosti v << c): 
 

Kinetická energie v STR (v → c): 

Odvození vztahu provedeme z následující úvahy:

Celková energie tělesa = Klidová energie tělesa + Pohybová (kinetická) energie tělesa
potom můžeme psát


RELATIVISTICKÝ VZTAH PRO KINETICKOU ENERGII PLATNÝ V STR