Dilatace času

DILATACE ČASU = zpomalení chodu hodin


Trvání určitého děje závisí na vztažné soustavě, ve které tento děj pozorujeme. Toto trvání bude tím větší, čím větší rychlostí vzhledem k pozorovateli se pohybuje vztažná soustava, v níž se daný děj odehrává na jednom místě.

Pro relativistický čas platí:


ze vztahu plyne

Δt > Δt´ c  ... rychlost světla

Δt  ... časový interval v klidové soustavě S

Δt´ ... časový interval v pohybující se soustavě S´ rovnoměrně přímočaře rychlostí v vzhledem k soustavě S