SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

 = teorie zpřesňující význam základních fyzikálních pojmů, veličin, vztahů a zákonů pro případ velkých rychlostí srovnatelných s rychlostí světla ve vakuu

vznik: počátek 20. století (Albert Einstein)

Jednotlivé kapitoly:
Zpracované materiály jinde na webu: