Vedeni elektrického proudu v látkách - pokusy

Ohmův zákon pro část obvodu 1


Výkon stejnosměrného proudu


Elektrolýza NaCl


Elektrický proud v ionizovaném vzduchu


Obloukový výboj


Doutnavý výboj plazmové koule


Cívka ss a st obvod


Ohmův zákon pro část obvodu 2


Ohmův zákon pro uzavřený obvod


Jiskrový výboj


Doutnavý výboj ve zředěném vzduchu


Doutnavý výboj


Kondenzátor ss a st obvod