Střídavý proud - pokusy

Vznik trojfázového napětí


Zapojení spotřebičů do hvězdy a trojúhelníka