Střídavý proud - pokusy

Vznik trojfázového napětí

Zapojení spotřebičů do hvězdy a do trojúhelníka