Stacionární magnetické pole - pokusy

Vodič v magnetickém poli

Magnetka v magnetickém poli cívky

Teslametr

Elektrický zvonek

Magnetka v mag. poli vodiče

Vzájemné silové působení vodičů

Elektromagnet

Telegraf