OSTATNÍ‎ > ‎

Derivace ve fyzice

Tento materiál si neklade za cíl naučit studenty základům diferenciálního počtu a počítání derivací. Slouží pouze k intuitivnímu pochopení a významu derivace ve fyzice, aby studenti vyšších ročníků mohli tento aparát využívat pro řešení některých fyzikálních úloh a problémů. Všechny definice a věty v tomto materiálu jsou bez důkazů. Důkazy provedete na hodinách matematiky.

PB
Popsaná témata:
 1. Derivace
  • Pojem derivace
  • Poznatky (věty) o derivování funkcí - bez důkazů
   • Derivace některých elementárních funkcí
   • Derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí
   • Derivace složené funkce
  • Možné zápisy derivace
 2. Využití derivace ve fyzice
  • Vztahy pro rovnoměrně zrychlený pohyb
  • Kinematika kmitavého pohybu
  • Řešení úlohy na vrhy těles
Další úlohy na využití derivace ve fyzice najdete na stránkách Příklady.eu


Při zpracovávání materiálu bylo čerpáno z těchto zdrojů: