OSTATNÍ
  • POHYB ČÁSTICE V ELEKTRICKÉM A MAGNETICKÉM POLI - PŘEHLED