OPTIKA‎ > ‎

Úplný odraz světla


 • světlo přechází z prostředí opticky hustšího (sklo) do prostředí opticky řidšího (vzduch)
 • nastává lom od kolmice
 • pro určitý úhel dopadu αm je úhel lomu β roven 90°
 • Zdroj obrázku: http://fyzika.smoula.net/maturitni-temata-18
  Zdroj obrázku: 

  POJMY : úhel dopadu α, mezní úhel αm, kolmice dopadu k, úhel lomu β

  Při větších úhlech dopadu (α > mezní úhel αm) již světlo do druhého prostředí nepronikne a jen se od rozhraní s opticky řidším prostředím odráží. Nastává úplný odraz

  Zákon lomu pro úplný odraz :
  (sin β = sin 90° = 1 ; n2 = 1)

  n ... index lomu prostředí opticky hustšího

  Poznámka: Využití úplného odrazu světla

   ODRAZNÉ HRANOLY
  optické přístroje
   OPTICKÉ KABELY
  přenos informací
   REFRAKTOMETRY
  měření indexu lomu
   Zdroj obrázku: