OPTIKA‎ > ‎

Spektrální analýza

= oblast fyziky založená na zjišťování vlnových délek záření vysílaných různými zdroji 

Základní přístroj spektrální analýzy SPEKTROSKOP

složení : kolimátor, disperzní prvek (lámavý hranol), dalekohled

Rozdělení spekter :
 1. podle vzhledu


  • čárová (spektrum složeno z několika barevných čar - vysvětlení : kvantová fyzika )
   - plyny, jednotlivé prvky

  • spojitá ( spektrum tvoří souvislý barevný pás, vněmž jedna berva přechází spojitě v jinou )

  • - slunce, vlákno žárovky  • pásová ( skládají se z velkého počtu čar, které se nacházejí velmi blízko sebe )
   - zdrojem jsou zářící molekuly látek )

 2. podle původu


  • emisní (spektra vzniklá vyzařováním -emisí- zahřátých látek )

    

  • absorpční (spektra vzniklá po průchodu světla prostředím, kde se jeho část pohltí - např. průchod bílého světla parami určitého prvku)  • luminiscenční (spetra pozorovatelná při luminiscenci)
  • ...

 3. podle disperzních prvků


  • hranolová
  • mřížková
  • interferenční

 4. podle oblastí frekvence záření


  • infračervená
  • viditelná
  • ultrafialová
  • ...
Využití spektrální analýzy
 • v astrofyzice ( zjišťování složení hvězd - čárová spektra prvků )
 • v analytické chemii ( složení látek )
 • v průmyslu ( metalurgie )
 • v lékařství, potravinářství, kriminalistice, ...

PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE

Pozorujeme spektra - texty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE - - - PODÍVEJ SE