OPTIKA‎ > ‎

Příčné zvětšení a zobrazovací rovnice kulového zrcadla

Příčné zvětšení kulového zrcadla

Definice:

y´ ... velikost obrazu
y ... velikost předmětu

Z obrázku plyne : (podobnost trojúhelníků)Zobrazovací rovnice kulového zrcadla

f ... ohnisková vzdálenost zrcadla
a ... předmětová vzdálenost
a´... obrazová vzdálenost


ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE:

a, a´ ..... před zrcadlem     +                      a, a´ ..... za zrcadlem     -

y, y´ ..... nad optickou osou     +                 y, y´ ..... pod optickou osou     -

ÚLOHY

  1. Dokažte platnost zobrazovací rovnice kulového zrcadla. (Využijte vztahu pro zvětšení.)

  2. Dutým zrcadlem o ohniskové vzdálenosti 30 cm byl vytvořen skutečný, desetkrát zvětšený obraz (|Z| = 10). Určete vzdálenost předmětu a obrazu od vrcholu zrcadla.
    (a = 0,33 m, a´= 3,3 m)