OPTIKA‎ > ‎

Přehled elektromagnetického záření

Každé elektromagnetické záření je charakterizováno vlnovou délkou, která určuje jeho vlastnosti. Přechody mezi jednotlivými zářeními jsou plynulé a často se i překrývají.

Základní rozdělení (spektrum elektromagnetického záření):

 DRUH ZÁŘENÍ

DALŠÍ INFO
 VLNOVÁ DÉLKA ZDROJE ZÁŘENÍ VLASTNOSTIVYUŽITÍ
 RADIOVÉ

Wikipedie
 > 1 mm elektrické obvody, elektronické oscilátoryrozdělení podle vlnové délky na:
Dlouhé DV
Střední SV
Krátké KV - odraz od ionosféry
Velmi krátké VKV - vysílání rozhlasových stanic
Mobilní sítě GSM (900 a 1800 GHz)
vysílání rozhlasu
mobilní sítě GSM
 INFRAČERVENÉ

Wikipedie
 1 mm až 790 nm
(10-3 m až 7,9.10-7 m)
každé těleso s nenulovou termodynamickou teplotou, polovodičová dioda
při pohlcování infračerveného záření se ozářené těleso zahřívá
snadněji prochází zakaleným prostředím než světlo
infrazářič, infradalekohled, infrakamery, dálkové ovladače, meteorologické družice při snímkování zemského povrchu, bezdrátové připojení klávesnice, myši k PC
 SVĚTELNÉ

Wikipedie
790 nm až 390 nm   
 ULTRAFIALOVÉ

Wikipedie
 390 nm až 10 nmtělesa zahřátá na vysokou teplotu (Slunce, elektrický oblouk, horské slunce)škodlivě působí na zrakový orgán (UV filtry)
malé dávky vyvolávají opálení kůže (tvorba pigmentu, zhnědnutí kůže, tvorba vitamínu D)
velké dávky - škodlivé (rakovina kůže)
je pohlcováno atmosférou, v jejích vyšších sférách způsobuje ionizaci vzdušného kyslíku a tím způsobuje vznik ozónu
dezinfekce a sterilizace v potravinářském průmyslu
 RENTGENOVÉ

Wikipedie
10 nm až 1 pm
(10-8 m až 10-12 m)
rentgenka - speciální trubice (žhavená katoda, wolframová anoda, 10 kV až 400 kV, dopad elektronů na povrch anody vyvolává vznik záření
Slunce a další objekty ve vesmíru
rozdělení (podle způsobu vzniku):
brzdné - vzniká zpomalováním elektronů a je spojité
charakteristické - souvisí se změnami energie v elektronovém obalu a je čárové
působí na fotografickou emulzi, proniká látkami, vyvolává ionizaci látek
lékařství, rentgenová defektoskopie (vady v kovových výrobcích), rentgenostrukturní analýza (ohyb na mřížce kryst. látky - zkoumání vnitřní struktury látek)
 GAMA ZÁŘENÍ

Wikipedie
 < 1 pm radioaktivní přeměny v jádrech atomů
 způsobuje genetické změny (nemoci z ozáření), má ionizační účinky (uvolňuje z látek v důsledku fotoefektu nabité částice)
 sterilizace lékařských přístrojů, použití v defektoskopii ke zjišťování vad v materiálu