OPTIKA‎ > ‎

Optické zobrazování, optická soustava


Praxe: pozorování předmětů okem - z každého bodu předmětu, který okem pozorujeme, vycházejí světelné paprsky a vytvářejí rozbíhavý svazek paprsků - v oku se rozbíhavý svazek paprsků mění ve sbíhavý

A ..... předmět, A´..... obraz bodu A

Přímé vidění okem

Zobrazovací prvky - zařízení, které mění chod světelných paprsků tak, aby zobrazení bylo co nejkvalitnější (čočky, zrcadla, optické hranoly, ...)

Zobrazovací (optická) soustava - vhodné uspořádání zobrazovacích prvků (oko, lupa, mikroskop, ...)

Optickými soustavami získáváme 2 druhy obrazů :
  1. skutečný (reálný) obraz A´předmětu A - paprsky vystupující z optické soustavy jsou sbíhavé (obraz lze zachytit na stínítku) - obraz Slunce vytvořený lupou na listu papíru

  2. zdánlivý (virtuální) obraz A´předmětu A - paprsky vystupující z optické soustavy jsou rozbíhavé (obraz nelze zachytit na stínítku)

Při optickém zobrazování se využívají již známé jednoduché obecné principy:

  1. přímočaré šíření světla
  2. zákon odrazu
  3. zákon lomu
  4. nezávislost chodu světelnývh paprsků