OPTIKA‎ > ‎

Optické přístroje - úlohy


 1. Člověk vidí nejlépe, když předměty pozoruje ze vzdálenosti 12,5 cm. Jakého druhu je vada jeho oka a jaké čočky do brýlí mu doporučíte? Určete jejich optickou mohutnost. Odpověď zdůvodněte výpočtem.
  2 = - 4 D)

 2. Člověk používá brýle s čočkami o optické mohutnosti + 2,75 D. Určete vzdálenost od oka, ve které by musel držet knihu při čtení bez brýlí.
  (a1 = 80 cm)

 3. Při pozorování předmětu lupou byl zdánlivý obraz předmětu pětkrát větší než předmět umístěný ve vzdálenosti 4 cm před lupou. Jaká je optická mohutnost lupy a jaké je v daném případě úhlové zvětšení? Konvenční zraková vzdálenost je 25 cm. 
  (φ = 20 D, γ = 6)

 4. Čočka z brýlí o optické mohutnosti 8 D byla použita jako lupa. Jaké je její úhlové zvětšení, jestliže při pozorování předmětu touto lupou
  • oko není akomodováno,
  • oko je akomodováno na konvenční zrakovou vzdálenost 25 cm?
  Nakreslete pro oba případy náčrt.
  (a) γ = 2, b) γ = 3)

 5. Ohnisková vzdálenost objektivu mikroskopu je 0,25 cm, optický interval 15 cm, konvenční zraková vzdálenost 25 cm a úhlové zvětšení mikroskopu je 2000. Určete ohniskovou vzdálenost okuláru. Předpokládáme, že obraz v mikroskopu pozorujeme neakomodovaným okem.
  (f2 = 0,75 cm)

 6. Ohnisková vzdálenost objektivu mikroskopu je 0,8 cm, okuláru 5 cm, vzdálenost mezi objektivem a okulárem je 21 cm a konvenční zraková vzdálenost je 25 cm. Nakreslete chod paprsků v mikroskopu a určete jeho zvětšení. Předpokládáme, že obraz v mikroskopu pozorujeme neakomodovaným okem.
  (γ = 95)

 7. Objektiv Keplerova dalekohledu má ohniskovou vzdálenost 1,5 m, okulár 6 cm. V jakém zorném úhlu se v něm jeví Měsíc, jestliže se bez dalekohledu jeví v zorném úhlu 0,5°?
  (τ´= 12°30´)

 8. Keplerův dalekohled, jehož objektiv má ohniskovou vzdálenost 24 cm, je zaostřen na nekonečno. Po posunutí okuláru o určitou vzdálenost d směrem od objektivu stal se dalekohled zaostřeným na předměty vzdálené od objektivu 6 m. Nakreslete pro oba případy náčrt a vypočtěte o jakou vzdálenost d se posunul okulár. Předpokládáme, že v obou případech se díváme do dalekohledu nakomodovaným okem.
  (d = 1 cm od objektivu)

 9. Jaký je princip dveřního kukátka ?

 10. Je možno vidět ve hvězdářském dalekohledu mouchu, která si sedla na objektiv ?

 11. Při fotografování s bleskem má fotografovaná osoba často na fotografii červené oči - jde o tzv. efekt červených očí. Čím je tento efekt způsoben? Některé fotoaparáty tomuto efektu zabraňují. Jak?