OPTIKA‎ > ‎

Ohyb světla

Nastává tehdy, jestliže světelné vlnění dopadá na rozhraní s překážkou a za překážkou se šíří jinak, než odpovídá zákonu přímočarého šíření světla pokus: ohyb světelného paprsku na jehle, vlasu

vzniká ohybový obrazec charakteristický světlými a tmavými proužky interferenčních maxim a minim

vysvětlení: Huygensův princip – ohybové jevy jsou výrazné, když rozměry překážky jsou velmi malé, nebo když je pozorujeme v dostatečné vzdálenosti od překážky

ohyb světla je pozorovatelný pouze na úzkých štěrbinách, tenkých vlasových vláknech, jehlách apod.


Ohyb světla na dvou štěrbinách

a … šířka štěrbiny

b … vzdálenost štěrbin

Δs … dráhový rozdíl

α … odchylka rovnoběžných paprsků od původního směru

Potom pro interferenční maximum platí :

Δs = k . λ

b . sin α = k . λ

k … řád interferenčního maxima (k = 0,1,2)

λ ... vlnová délka světla


Optická mřížka = soustava velkého počtu štěrbin v malé vzájemné vzdálenosti
  • vzdálenost sousedních štěrbin nazýváme perioda mřížky (mřížková konstanta)
  • optické mřížky s velmi malou mřížkovou konstantou (až 1 000 vrypů na 1 mm délky mřížky) se využívají např. ve spektroskopii 
  • neporušená místa představují štěrbiny a vrypy jsou mezery mezi nimi
  • maxima vyšších řádů vznikají symetricky na obě strany od maxima nultého řádu, proužky pro každou barvu mají jinou polohu a vznikají tzv. mřížková spektra


Ohyb na dvou štěrbinách - popis maxim a minim (WikiSkripta.eu)


ÚLOHY