OPTIKA‎ > ‎

FOTOMETRIE

FOTOMETRIE
= část optiky, která se zabývá studiem a měřením světelné energie z hlediska vnímání světla lidským okem

Základní fotometrické veličiny:

SVĚTELNÝ TOK (Φ)
 • výkon světelného záření, který je hodnocen svým působením na normální lidský zrak
 • jednotka: lumen (lm)
 • vztahuje se k přenosu světla prostorem
 • představuje vlastně množství světelné energie vyzářené zdrojem za 1 sekundu
SVÍTIVOST ZDROJE (I)
 • světelný tok, který vyzařuje bodový zdroj do prostorového úhlu / velikost prostorového úhlu
 • jednotka: kandela (cd) - základní jednotka soustavy SI
 • vyjadřuje vlastnost zdroje světla
OSVĚTLENÍ (E)
 • světelný tok dopadající na plochu S / velikostí plochy S
 • jednotka: lux (lx)
 • určuje účinky světla při jeho dopadu na plochu tělesa
 • Luxmetr = přístroj pro měření osvětlení, podívej se (Wikipedie)

jiný vztah pro osvětlení:

PODÍVEJ SE          -          PODÍVEJ SE          -          PODÍVEJ SE

Jakou vybrat LED žárovku?  (Svět svítidel.cz)

PODÍVEJ SE          -          PODÍVEJ SE          -          PODÍVEJ SE

ÚLOHY

1) Osvětlení listu papíru o rozměrech 20 cm x 30 cm je 500 lx. Jaký světelný tok dopadá na papír?
(30 lm)

2) Která žárovka dává větší osvětlení: žárovka o svítivosti 25 cd ve vzdálenosti 0,5 m, nebo žárovka o svítivosti 200 cd ve vzdálenosti 2 m? Osvětlení uvažujeme v bodě, do kterého dopadá světelný paprsek na osvětlenou plochu kolmo.
(První žárovka dává dvakrát větší osvětlení než druhá.)

3) Jak se změní osvětlení papíru, jestliže světelný tok dopadající na papír se zvětší dvakrát a obsah plochy se zmenší třikrát?
(6krát se zvětší)

4) Měsíční světlo dává při úplňku osvětlení asi 0,2 lx. Do jaké vzdálenosti od povrchu Země je třeba umístit žárovku o svítivosti 500 cd, aby dala totéž osvětlení? Světlo dopadá ze žárovky na osvětlené místo kolmo.
(50 m)

5) Nad středem O kulatého stolu je zavěšena žárovka, která má ve všech směrech stejnou svítivost 200 cd. Na okraji stolu ve vzdálenosti 1 m od žárovky je umístěn list papíru, jehož střed má osvětlení 100 lx. Pod jakým úhlem dopadá světlo na střed papíru a v jaké výšce nad stolem je umístěna žárovka?
(60°, 0,5 m)

6) Dvě stejné hořící svíčky S1 a S2 umístěné vedle sebe osvětlují stínítko S vzdálené 1 m od svíček. Předpokládejme, že jedna svíčka zhasne. Do jaké vzdálenosti od druhé svíčky je třeba umístit stínítko, aby se jeho osvětlení nezměnilo?
(0,71 m)

7) Nad středem kulatého stolu o poloměru 1 m visí ve výšce 1 m žárovka, která má ve všech směrech stejnou svítivost 100 cd. Jaké je osvětlení středu stolu a jeho okrajů?
(100 lx, 35 lx)